Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Babyslofje.nl worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe Babylslofje.nl  met persoonsgegevens omgaat.

De term 'Persoonsgegevens' verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, kenteken, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens voor de voornaamste doeleinden van de verwerking van betalingen en het verlenen van diensten.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s), of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met onze klantenservice, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer u een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer bevatten die nodig is om u in staat te stellen  gebruik te maken van onze diensten  en/of ons antwoord te bieden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met externe dienstverleners en gemeenten. Externe serviceproviders mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante services. Ze kunnen uw gegevens niet gebruiken of doorgeven onafhankelijk van de relevante services.

1.2 Verwerking van transacties

Meer specifiek, om uw verzoek om een transactie te kunnen realiseren of te wijzigen of updaten, moeten wij de volgende informatie verzamelen

 • Contact e-mailadres
 • Contact telefoonnummer
 • Naam
 • Adres
 • Land
 • Betaalgegevens

Om uw betaling te verwerken, zullen wij de volgende informatie dienen te verzamelen:

 • Gegevens creditcard / gegevens van de betaalrekening

Houd er rekening mee dat wanneer u een creditcard gebruikt als betaalmethode, uw kaartgegevens niet worden opgeslagen in de Babyslofje.nl.-database. De informatie wordt immers rechtstreeks ingevoerd en opgeslagen door de partij die de creditcardbetalingen verwerkt en deze gegevens zijn daarom niet zichtbaar voor medewerkers van Babyslofje.nl. Raadpleeg alstublieft de privacyverklaring van de partij die de creditcardgegevens verwerkt.

2. Delen van uw informatie

We kunnen u persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer u  of onze website en/ of diensten gebruikt:

 • andere derden alleen om de bruikbaarheid van onze diensten en producten te garanderen en binnen de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking.

Uw persoonsgegevens worden daarom niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verder is Babylsofje.nl wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Door ons gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

4. UW RECHTEN: toegang en correcties

Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail  sturen naar info@babyslofje.nl of schrijf naar "Babyslofje, inzake Privacy”, Eikenburglaan 41, 5248 BJ Rosmalen.

5. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: info@babyslofje.nl  of schrijf naar "Babyslofjes betreffende Privacy”  Eikenburglaan 41, 5248 BJ Rosmalen

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

Door Babylslofje.nl  worden financiële gegevens en  meer specifiek informatie over de transacties die u uitvoert,  opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

8. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren.

9. Nieuwsbrief en direct marketing

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe producten en initiatieven.

Als u nog geen klant bent, zullen we geen nieuwsbrieven of informatie  sturen tenzij u heeft gevraagd om deze  te ontvangen. In het geval dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, zullen we eerst moeten bevestigen dat u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief en uw e-mailadres. Deze gegevens worden alleen verzameld met het doel om u de nieuwsbrief toe te sturen. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Waar u dus al een klant bent, zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe initiatieven en producten en u een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor onze nieuwsbrief als u dat wilt. We gebruiken   SharpSpring  als onze e-mail-marketingsoftware.  SharpSpring  slaat interacties op om de inhoud van de nieuwsbrieven te personaliseren.

Als u op enig moment uit onze directe lijst wilt worden verwijderd en u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit doen door:

 • u kunt ons dit  laten weten door op de link onderaan elke e-mailcommunicatie te klikken die u van ons ontvangt via de link die wij bieden;
 • of te mailen naar info@babyslofje.nl

Zodra deze informatie is ontvangen, zullen we u onmiddellijk uit onze direct-marketing databank verwijderen.
Wij maken u erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met onze klanten te communiceren via e-mail, ongeacht of de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienstgerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over onze services of (technische) problemen. Deze berichten worden verzonden via Sharpspring. Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan, is het niet mogelijk om u voor deze dienst af te melden voor e-mails.

10. Klachten

 • Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Babyslofje.nl kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via:
 • https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 •  Rosmalen, mei 2018
Binnen 48 uur geleverd
Gratis verzending vanaf € 65,-
Originele Bobux schoentjes & slofjes